Counter


View My Stats

poniedziałek, 31 grudnia 2012

Życzenia Noworoczne

Najserdeczniejsze Życzenia Noworoczne

Złożone Wam (zwanymi poniżej: "Życzeniobiorcami"), przeze mnie (zwanego poniżej: "Życzeniodawcą").

Przyjmijcie wszyscy proszę, z wyłączeniem wyraźnej lub domniemanej mocy wiążącej, najlepsze przyjazne środowisku, świadome społecznie, bezstresowe, nieuzależniające i neutralne płciowo życzenia świąteczne celebrowanego w ramach tradycji wyznania religijnego albo praktyk świeckich wedle wyboru Życzeniobiorców, w szczególności zgodnego z tradycją chrześcijańską, judaistyczną, islamską, chińską czy buddyjską, z zachowaniem należnego szacunku dla religijnych lub świeckich przekonań lub tradycji osób trzecich, albo ich wyboru niepraktykowania żadnych religijnych ani świeckich tradycji, finansowo korzystnego, osobiście pomyślnego oraz medycznie nieskomplikowanego przebiegu ogólnie przyjmowanego Nowego Roku kalendarzowego 2013, z zachowaniem należnego szacunku dla kalendarzy przyjmowanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub wyznaniowe, bez względu na rasę, wyznanie, poglądy polityczne lub filozoficzne, kolor skóry, wiek, stopień sprawności fizycznej, wybór platformy komputerowej, lub preferencje seksualne Życzeniobiorców.

Przyjęcie niniejszych życzeń oznacza jednoczesne przyjęcie następujących warunków i zastrzeżeń.

Niniejsze życzenia podlegają dalszemu sprecyzowaniu, wycofaniu lub odwołaniu przez Życzeniodawcę bez zachowania jakichkolwiek terminów wypowiedzenia oraz bez potrzeby uzasadnienia. Niniejsze życzenia mogą być nieodpłatnie przenoszone przez Życzeniobiorcę w niezmienionej treści na rzecz osób trzecich. Niniejsze życzenia nie implikują żadnej obietnicy ze strony Życzeniodawcy do rzeczywistego wprowadzenia w życie któregokolwiek z wyżej wymienionych życzeń, a w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. Jakiekolwiek fragmenty niniejszych życzeń sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa należy uznać za niezłożone, bez wpływu na pozostałe fragmenty życzeń. Niniejsze życzenia nie mają wartości finansowej.

Życzeniodawca gwarantuje działanie niniejszych życzeń zgodne z powszechnie przyjętym działaniem życzeń w zakresie dobrych wiadomości przez okres jednego roku albo do chwili wydania kolejnych życzeń świątecznych, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Gwarancja jest ograniczona do wymiany niniejszych życzeń lub wydania nowych życzeń, bez potrzeby uzasadnienia przez Życzeniodawcę.

Życzeniodawca - Generał.

2 komentarze:

  1. Generale!
    Pozwól, że złożę Ci najlepsze życzenia na Nowy Rok. 2013 musi być po prostu lepszy!
    A w wolnych chwilach nie zapominij coś od siebie napisać - z pożytkiem dla nas. ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. Dołączam się do tego, co już napisał Dawiduu. A jeśli rok 2013 nie będzie lepszy sam z siebie, zawsze można próbować go poprawić na własną rękę, np. idąc na Wiejską z kałachem i wiadrem naboi ;)

    OdpowiedzUsuń